PiiGAB M-Bus Wizard

OCX fil saknas

Ett felmeddelande visar att en OCX-fil saknas när PiiGAB M-Bus Wizard startar. Exempelvis: Felet beror på att den angivna systemfilen saknas i Windows installationen. För att lösa problemet: 1) Sök efter filen som saknas. Prova leta i OCX-dump. 2) Spara OCX-filen i mappen C:\Windows\SysWOW64\. 3) Starta terminalen. 4) Kör kommandot: regsvr32 ”C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx”. OBS: Det kan […]

Hur ställer man timeouten

Det finns tre timeouter i PiiGAB M-Bus Wizard för de tre protokollen M-Bus, Modbus och MBusASCII. Ställ respektive timeout enligt hur lång tid det tar att få svar på varje fråga som PiiGAB M-Bus Wizard skickar. Obs: För äldre versioner av PiiGAB M-Bus Wizard (3.1.0. eller tidigare) var det samma timeout för de tre olika […]

Lyckas inte göra en sekundäradress sökning PiiGAB M-Bus 900/900S

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.   Det finns fyra timeouter som måste ställas in är: MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S. MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S. SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard. RSP_UD2 timeout […]

Vilka kommunikationsportar använder PiiGAB M-Bus Wizard

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner: Hitta omvandlare på nätverket. Ändra omvandlarens IP-inställningar. Ändra omvandlarens parametrar. Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.   Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket Funktionen Hitta omvandlare på nätverket använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus […]

Kunde inte skicka UDP data

Detta beror på att ett eller flera nätverkskort har fått en annan konfiguration under tiden PiiGAB M-Bus Wizard kördes. Exempelvis om man byter IP-adress på ett nätverkskort. PiiGAB M-Bus Wizard läser in tillgängliga nätverkskort under uppstart och när felet uppstod finns det en felande länk till nätverkskorten. Vänligen starta om PiiGAB M-Bus Wizard.

PiiGAB M-Bus Wizard verkar sakna rättigheter i Windows och kraschar. Jag är inte på administratörskontot.

För nyare operativsystem än Windows XP är C:\Program files inte passande som installationskatalog. Det krävs administratörsrättigheter för att skriva till katalogen. Är du en användare som inte har administratörsrättigheter måste PiiGAB M-Bus Wizard i så fall installeras under en annan systemkatalog. Vi föreslår installation direkt under C:\, exempelvis C:\PiiGAB_M-Bus_Wizard