PiiGAB M-Bus OPC Server/Explorer

Visa innehåll i mätare [Browse-mallen]

Följande instruktion visar hur man använder Browse-mallen i PiiGAB M-Bus Explorer för att visa M-Bus objekten i en M-Bus mätare. OBS: Denna instruktion förväntas att PiiGAB M-Bus Explorer redan är konfigurerad för att kommunicera med M-Bus omvandlaren och vilken adress som M-Bus mätaren har. Starta PiiGAB M-Bus Explorer. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett […]

Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar. Datatyp Skalfaktor BCD12 0,001 INT48 0,00001 INT64 0,0000000001   OBS! Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32. Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.   Exempelvis: Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 […]

Flera instanser av MBusOPC.exe

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern. När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att […]

Systemkrav

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns här. PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem: Windows server 2012. Windows server 2012 R2. Windows server 2016.

Var installerar eller uppgraderar man licensen?

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Kopiera in licensen i fältet Registreringskod och tryck på Spara registreringskod.

Var finns System ID och licens?

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Leta sedan upp fältet System ID. Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code knappen. Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).