PiiGAB M-Bus OPC Server/Explorer

Visa innehåll i mätare [Browse-mallen]

Följande instruktion visar hur man använder Browse-mallen i PiiGAB M-Bus Explorer för att visa M-Bus objekten i en M-Bus mätare. OBS: Denna instruktion förväntas att PiiGAB M-Bus Explorer redan är konfigurerad för att kommunicera med M-Bus omvandlaren och vilken adress som M-Bus mätaren har. Starta PiiGAB M-Bus Explorer. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett […]

Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar. Datatyp Skalfaktor BCD12 0,001 INT48 0,00001 INT64 0,0000000001   OBS! Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32. Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.   Exempelvis: Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 […]

Flera instanser av MBusOPC.exe

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern. När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att […]

Systemkrav

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns här. PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem: Windows server 2012. Windows server 2012 R2. Windows server 2016.

Hur flyttas en mjukvarulicens till en annan dator?

Ta reda på det befintliga och nya System ID för båda datorerna. Maila till order@piigab.se och be om en licensflytt och ange befintliga och nya System ID.   Från och med v2.5 inaktiverar man licensen på datorn man vill flytta den ifrån genom Tools/License… ”Deactivate this workstation” och därefter aktiverar den med sitt License ID […]

Var installerar eller uppgraderar man licensen?

  Från och med v2.5: Klistra in licens id och aktiveringslösenord i respektive fält och klicka på Next. (Med version 2.5 av PiiGAB M-Bus OPC Server / Explorer byter vi licensieringssystem. Direkt i din följesedel får du ett LicensID och en aktiveringskod att installera. Du behöver alltså inte längre skicka in ditt SystemID för aktivering. […]

Var finns System ID och licens?

Information nedan gäller bara versioner <= 2.4.1 Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Leta sedan upp fältet System ID. Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code knappen. Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).