M-Bus drivrutin för Citect

Har installerat senaste version 2.02.03.001 men det går inte att registrera drivrutinen

Från version 2.02.03.001 är M-Bus drivrutinen kompilerad i VS2010. Om inte drivrutinen går att registrera är det antagligen så att du inte kört något program skrivet i VS2010 unmanaged på den aktuella datorn. Då behöver du köra redistributable paketet från microsoft för att installera senaste biblioteken på din dator. Se nedanstående länk. http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555

Jag får upp en ruta om som säger att min drivrutin inte är godkänd

Denna ruta dyker upp om inte drivrutinen är OS stämplad och godkänd för ditt aktuella operativsystem. Version 2.02.02.001 av M-Bus drivrutinen är OS stämplad för följande operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 […]

Har problem att installera drivrutinen i 64 bits miljö.

Det har visat sig att WinZip Selfextractorn som vi har använt för installationsverktyget inte fungerar stabilt i 64 bits miljön. Från version 2.02.01.001 används inte WinZip Selfextractorn längre och därför bör installation i 64 bits miljö numera fungera som förväntat.

#COM framträder sporadiskt på skärmen

Observera att [LAN]Timeout har utgått i Citect V7. Vid långsamma protokoll hinner ofta [LAN]Timeout parametern överskrida sin grundinställning på 8000ms. När detta inträffar framträder #COM sporadiskt vandrande runt på skärmen. Du får samtidigt hårdvarufelet ”Request Timeout from I/O Server” och samtidigt räknas antal Timeout upp i Probe Kernel fönstret. Genom att ändra [LAN]Timeout till 20000 eller […]

Min I/O Device kommer inte online

Först måste du ställa in så att själva initialiseringsförfrågan kan loggas i syslog.dat. Detta gör du genom att skriva in DebugStr=* ALL för din drivrutin i Citect.ini. ’*’ kan ersättas av portnamnet och då loggas endast denna port. För exempelvis M-Bus kan det se ut enligt följande: [MBUSCIT] DebugStr=Port1_Board1 ALL Nu kan du se om det ställs en […]

Jag har flera hundra mätare konfigurerade men alla är ännu inte installerade på anläggningen. Hur gör jag för att starta upp Citect snabbare?

Från version två har flera nya parametrar implementerats i M-Bus drivrutinen. InitTimeOut används endast för uppstartsfrågan och kan sättas så lågt som 500ms. Dessutom finns nu även en MainTimeOut som används för normala frågor. Denna kan sättas individuellt per port varför 300 baud och 2400 baud kan hanteras individuellt och optimalt.  Under tiden arbetet pågår […]

Jag har många mätare på samma bildsida och får #COM emellanåt

Citect drivrutinen har stöd för multitelegram och om du har en multitelegrammätare som Armatec eller F4-mätare från Metrima ansluten läses samtliga telegram från mätaren. Den vardagliga information ligger normalt i telegram nr 1 och om du enbart vill läsa ut denna information ska du sätta parametern NrOfTelegrams=1 vilket innebär att endast telegram nr 1 kommer att läsas. Detta gör att belastningen på själva […]