Vad ska anges som namnserver i NameServer-fältet?

Den faktiska IP-adressen för namnservern och inte serverns egna namn.