Vad finns det för licenser till omvandlaren?

Licensen beror på hur många lastenheter, klienter, protokoll och tillägg för hårdvara som omvandlaren ska konfigureras för.

Antal lastenheter är: 5, 20, 60 eller 120.
Antal klienter: 1, 2 eller 4.
Antal protokoll:

  • MBus2MBus
  • MBus2Modbus
  • MBus2MBusASCII
  • QuickPost
  • Modbus2MBus.
  • Wireless M-Bus