Power lampan på Piigab M-Bus 810 blinkar

Normalt finns det två olika scenarier som gör att powerlampan på omvandlaren blinkar.

  • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar powerlampan att blinka ungefär fem gånger per sekund.
  • Är det överlast på slingan, alltså flera M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar powerlampan ungefär en gång per sekund.