PiiGAB M-Bus Wizard verkar sakna rättigheter i Windows och kraschar. Jag är inte på administratörskontot.

För nyare operativsystem än Windows XP är C:\Program files inte passande som installationskatalog. Det krävs administratörsrättigheter för att skriva till katalogen. Är du en användare som inte har administratörsrättigheter måste PiiGAB M-Bus Wizard i så fall installeras under en annan systemkatalog. Vi föreslår installation direkt under C:\, exempelvis C:\PiiGAB_M-Bus_Wizard