Ta reda på version

Här visas hur man tar reda på vilka versioner av mjukvaror som en PiiGAB M-Bus 900/900S använder sig av.

 1. Logga in på omvandlarens webgränssnitt.
 2. Gå till Configuration.
 3. Leta upp sektion Generel Configuration.
 4. Kolla fälten:
  • PI-900S version eller PI-900 version. (System)
  • MBusHub Version.
 5. Jämför därefter med senaste versioner som finns på Aktuella versioner.

 

Versioner för QuickPost och Modbus2MBus

 1. Logga in på omvandlarens webgränssnitt.
 2. Gå till QuickPost eller Modbus2MBus.
 3. På toppen av sidan ska versionen av mjukvaran stå skriven.
 4. Jämför med Aktuella versioner.
  Obs: Om mjukvaran inte står (PI-900 V2 endast) finns en nyare att ladda hem.

 

Ladda hem nya versioner
Senaste versioner av alla applikationer finns att ladda ned. Tänk på att PiiGAB M-Bus 900S och PiiGAB M-Bus 900 V2 har olika nedladdningssektioner.