Jag försöker ställa IP-adress på min PiiGAB M-Bus 900 men det fungerar inte

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.