Vad för port används av omvandlarens webgränssnitt?

  • För https: 443 (standard)
  • För http: 80