PWR-lampan på omvandlaren blinkar

Normalt finns det två olika scenarier som gör att PWR-lampan på omvandlaren blinkar.

  • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar PWR-lampan att blinka hastigt rött.
  • Är det överlast på slingan, alltså fler M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar PWR-lampan orange ungefär en gång per sekund.