OPC-Servern stängs aldrig av och indikationen för servern visar fortfarande fast grön eller blinkar grön

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.