Omvandlaren hittas inte på nätverket i PiiGAB M-Bus Wizard

Kontrollera att både datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.