OCX fil saknas

Ett felmeddelande visar att en OCX-fil saknas när PiiGAB M-Bus Wizard startar.

Exempelvis:

Felet beror på att den angivna systemfilen saknas i Windows installationen.

För att lösa problemet:
1) Sök efter filen som saknas. Prova leta i OCX-dump.
2) Spara OCX-filen i mappen C:\Windows\SysWOW64\.
3) Starta terminalen.
4) Kör kommandot: regsvr32 ”C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx”.
OBS: Det kan behövas att terminalen körs med administratörs rättigheter.

Nu ska PiiGAB M-Bus Setup starta.