Hur många omförfrågningar behövs?

Minst en kan anges. Skulle inte en mätare svara efter en omförfrågan är det föga troligt att en extra omförfråga hjälper.