Lyckas inte göra en sekundäradress sökning PiiGAB M-Bus 900/900S

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

 

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

  • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
  • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
  • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
  • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

 

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate 2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport 9600ms 1300ms 400ms
Slavport 9600ms 1300ms 400ms
SND_NKE 11000ms 1500ms 600ms
REQ_UD2 11000ms 1500ms 600ms