Kan IP-adressen ställas om med PiiGAB M-Bus Wizard?

Både PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S kan ändras sin IP-adress med PiiGAB M-Bus Wizard.

Tänk på att nätmask och standard gateway inte kommer att sättas. Dessa behövs ställas i omvandlarens webgränssnitt. Vänligen läs den initialakontakten.