Kan kommunicera med mätarna via PiiGAB M-Bus Setup Wizard men inte via min klient

Om du använder TCP och har PiiGAB M-Bus Wizard igång kan du inte få kontakt från ytterligare en TCP klient då PiiGAB M-Bus Wizard ”äger” TCP-handtaget. Stäng ner PiiGAB M-Bus Wizard innan du startar din andra TCP klient. Detsamma gäller även om du kör COM-portar.