Har installerat OPC Servern på Citect-servern. Allting verkar stämma men jag får ändå bara #COM på bildsidan.

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.