Vad innebär när Upload period är satt till 0?

Detta innebär att Upload time bestämmer när exporteringen sker.