Vilka filformat finns tillgängliga?

De olika formaten finns angivna på PiiGAB QuickPost konfigurationssida i File Format fältet. I manualen går det att läsa mer om de olika formaten.