Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar.

Datatyp Skalfaktor
BCD12 0,001
INT48 0,00001
INT64 0,0000000001

 

OBS!

Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32.

Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.

 

Exempelvis:

Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 och ska representeras som kWh.

Högsta värdet av BCD12 = 999 999 999 999, tar upp 6 bytes och får inte plats i en INT32 (4 bytes).

Med skalfaktor 0,001 blir högsta värdet 999 999 999,999.

Heltalsdelen: 999 999 999 får nu plats i en INT32.

Decimaldelen: 999, får plats i en INT32.

Värdet blir då 12,345kWh:12kWh och 345Wh.