Systemkrav

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns här.

PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem:

  • Windows server 2012.
  • Windows server 2012 R2.
  • Windows server 2016.