Det går inte att hitta alla mätare i sökfunktionen när jag söker med primäradresser

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.