Kan en annan PiiGAB M-Bus 900/900S användas för att leverera M-Bus ASCII datan?

Ja, M-Bus ASCII data kan levereras från vilken PiiGAB M-Bus 900/900S som helst via en slavport konfigurerad för M-Bus ASCII.