Behövs M-Bus ASCII användas för PiiGAB QuickPost?

Ja, det råa M-Bus datat från M-Bus mätarna måste konverteras till PiiAGBs M-Bus ASCII protokollet för att kunna exporteras via PiiGAB QuickPost.