Behöver omvandlaren licensieras för PiiGAB QuickPost?

Ja, utan PiiGAB QuickPost angivet i licensen fungerar inte PiiGAB QuickPost.