Använder QuickPost aktivt eller passivt läge för FTP?

QuickPost använder passivt läge.