Få er faktura som PDF-faktura via mail!

PiiGAB eftersträvar att alltid se till miljöaspekten, ett led i detta är att minska förbrukningen av papper. Ni kan hjälpa oss med det och samtidigt bidra till en bättre miljö genom att be om att få er faktura i PDF-format via mail.

Hör av er till oss på info@piigab.se för mer information!

Visa alla nyheter