Vilka kommunikationsportar använder PiiGAB M-Bus Wizard

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

  • Hitta omvandlare på nätverket.
  • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
  • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Find gateways on your network. använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *