OPC Servern är en tunn server vilket innebär att den inte innehåller något användargränssnitt utan gränssnittet är helt och hållet externt och består bland annat av en riktig OPC klient. De gjorda ändringarna läses in när servern återstartar. OPC standarden säger att det måste finnas en liten tidsfördröjning från det du trycker på stopp tills servern verkligen ramlar ur. Om du gör en ny start för fort hinner inte severn att stoppa varför ingen ny inläsning av konfigurationsfilen sker. Från och med version 1.3.0.1 visas serverstatus i statusfältet längst ner till höger. Detta innebär att det blir enklare att förstå när servern verkligen har stannat.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0
0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *